T.C. Duroğlu Belediye Başkanlığı Araç Satış İhalesi

T.C. Duroğlu Belediye Başkanlığına ait aşağıda isimleri ve bilgileri yazılı araçların satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.   T.C DUROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI   İLANI   T.C. Duroğlu Belediye Başkanlığına ait aşağıda isimleri ve bilgileri yazılı araçların satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale…