Belediyeden yapı ruhsatı nasıl alınır?

Bir arsada yapı inşa edilebilmesi için, bağlı olunan belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Bölgenin imar planı göz önünde bulundurularak verilen yapı ruhsatı için bazı belgelerin temin edilerek müracaatta bulunulması gerekiyor.

Ruhsat alımı için;

  • Tapu veya tapu kayıt sureti (müracaattan en fazla bir ay önce alınmış),
  • İmar çapı (müracaattan en fazla bir yıl önce alınmış),
  • Röperli veya yoksa ebatlı kroki,
  • Mimari projeyi statik proje,
  • Elektrik ve tesisat projeleri,
  • Resim ve hesapları, Isı yalıtım raporu,
  • Numarata krokisi,
  • Belediye Gelirler Müdürlüğü emlakları eklenmesi gereklidir.
  • İstenen harçlar yatırılarak inşaat ruhsat servisinden inşaat ruhsatı alınır.

 

Bu belgeler ile birlikte alınan yapı ruhsatının belli bir süresi bulunuyor. Yapının belirlenen süre zarfı içinde tamamlanması gerekiyor.

İmar Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan maddeye göre, yapı ruhsatı aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekiyor. Ayrıca bu yapının 5 yıl içinde de bitirilmesi şart.

Bu süre zarfı içinde başlanılmayan ve bitirilmeyen yapıların ruhsatı geçersiz sayılıyor. Bu nedenle sürelerin aşıldığı durumlarda ruhsatın yenilenmesi gerekiyor.